user

Polityka prywatności


Thriv3 Ltd. rozumie, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i że zależy Ci na tym, jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe. Szanujemy i cenimy prywatność każdego, kto odwiedza tę witrynę, i będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób tutaj opisany oraz w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami i Twoimi prawami wynikającymi z prawa.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności i upewnij się, że ją rozumiesz. Uznaje się, że Twoja akceptacja niniejszej Polityki prywatności nastąpiła po pierwszym użyciu Naszej Witryny. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej Witryny.

 1. Definicje i interpretacja

W niniejszej Polityce poniższe terminy mają następujące znaczenie:

“Konto”

oznacza konto wymagane do uzyskania dostępu i/lub korzystania z niektórych obszarów i funkcji Naszej Witryny;

“Ciastko”

oznacza mały plik tekstowy umieszczony na Twoim komputerze lub urządzeniu przez Naszą Witrynę podczas odwiedzania niektórych części Naszej Witryny i/lub podczas korzystania z niektórych funkcji Naszej Witryny.

„Prawo dotyczące plików cookie”

oznacza odpowiednie części Rozporządzenia o Prywatności i Komunikacji Elektronicznej (Dyrektywa WE) 2003

 1. Informacje o nas

Nasza strona http://www.justynakubach.pl jest własnością i jest zarządzana przez Thriv3, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 11333055, której zarejestrowany adres to 2 Livesey Close, SE28 0GR, Londyn.

 1. Co obejmuje niniejsza polityka?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z naszej Witryny. Nasza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad sposobem gromadzenia, przechowywania lub wykorzystywania Twoich danych przez inne witryny internetowe i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich witryn przed przekazaniem im jakichkolwiek danych.

 1. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe są zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679) („RODO”) i ustawie o ochronie danych 2018 (łącznie „przepisy o ochronie danych”) jako „wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, która może być bezpośrednio lub pośrednio identyfikowane, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora”.

Dane osobowe to w uproszczeniu wszelkie informacje o Tobie, które umożliwiają Twoją identyfikację. Dane osobowe obejmują oczywiste informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale obejmują również mniej oczywiste informacje, takie jak numery identyfikacyjne, elektroniczne dane o lokalizacji i inne identyfikatory internetowe.

 1. Jakie są moje prawa?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych masz następujące prawa, które zawsze będziemy starać się przestrzegać:

a) Prawo do bycia poinformowanym o naszym gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności powinna zawierać wszystko, co musisz wiedzieć, ale zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym info@justynakubach.pl aby dowiedzieć się więcej lub zadać pytania.

b) Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które posiadamy.

c) Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas Twoich danych osobowych są niedokładne lub niekompletne.

d) Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo żądania od nas usunięcia lub innego dysponowania swoimi danymi osobowymi, które posiadamy.

e) Prawo do ograniczenia (tj. uniemożliwienia) przetwarzania Twoich danych osobowych.

f) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w określonym celu lub celach.

g) Prawo do wycofania zgody. Oznacza to, że jeśli opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej do korzystania z Twoich danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

h) Prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że jeśli przekazałeś nam dane osobowe bezpośrednio, wykorzystujemy je za Twoją zgodą lub w celu realizacji umowy, a dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, możesz poprosić nas o kopię tych danych osobowych do w wielu przypadkach ponowne wykorzystanie z inną usługą lub firmą.

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli którekolwiek z posiadanych przez nas danych osobowych ulegną zmianie, prosimy o informowanie nas o tym, o ile posiadamy te dane.

Więcej informacji na temat swoich praw można również uzyskać w Biurze Komisarza ds. Informacji lub w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich.

Jeśli masz powód do skargi na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji.

Chętnie jednak skorzystamy z możliwości samodzielnego rozwiązania Twoich problemów, dlatego najpierw skontaktuj się z nami mailowo pod adresem info@justynakubach.pl

 1. Jakie dane zbierasz i jak?

W zależności od tego, jak korzystasz z Naszej Witryny, możemy gromadzić i przechowywać niektóre lub wszystkie dane osobowe określone poniżej.

Informacje zebrane:

· Informacje dotyczące tożsamości, w tym imię i nazwisko, tytuł, data urodzenia, płeć

· Informacje kontaktowe, w tym adres, adres e-mail, numer telefonu.

· Informacje biznesowe, w tym nazwa firmy, stanowisko, zawód.

· Informacje dotyczące płatności, w tym dane karty, numery kont bankowych

· Informacje o profilu, w tym preferencje, zainteresowania, dane logowania, historia zakupów.

· Informacje techniczne, w tym adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny.

· Dane od stron trzecich, w tym informacje techniczne, dane kontaktowe, informacje o profilu.

 1. Jak wykorzystujesz moje dane osobowe?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych zawsze musimy mieć podstawę prawną do wykorzystywania danych osobowych. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

· Rejestracja użytkownika w naszej Witrynie.

· Udostępnianie i zarządzanie Twoim Kontem.

· Zapewnianie i zarządzanie dostępem do naszej Witryny.

· Personalizacja i dostosowywanie Twojego doświadczenia na naszej Stronie.

· Administrowanie naszą Witryną i naszą działalnością.

· Świadczenie naszych usług dla Ciebie.

· Zarządzanie płatnościami za nasze usługi.

· Personalizacja i dostosowywanie naszych usług do Ciebie.

· Komunikowanie się z Tobą.

· Dostarczanie informacji pocztą elektroniczną, na które wyraziłeś zgodę (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).

Za Twoją zgodą i/lub jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów marketingowych, co może obejmować kontaktowanie się z Tobą przez e-mail z informacjami, wiadomościami i ofertami dotyczącymi naszych usług. Nie będziesz otrzymywać żadnych niezgodnych z prawem materiałów marketingowych ani spamu. Zawsze będziemy pracować, aby w pełni chronić Twoje prawa i przestrzegać naszych zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych oraz przepisów dotyczących prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r., a Ty zawsze będziesz mieć możliwość rezygnacji. Zawsze uzyskamy Twoją wyraźną zgodę przed udostępnieniem Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych i będziesz mógł zrezygnować w dowolnym momencie.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane, chyba że mamy uzasadnione przekonanie, że inny cel jest zgodny z tym lub tymi pierwotnymi celami i musimy wykorzystać Twoje dane osobowe w tym celu. Jeśli wykorzystujemy Twoje dane osobowe w ten sposób i chcesz, abyśmy wyjaśnili, w jaki sposób nowy cel jest zgodny z oryginałem, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym info@justynakubach.pl

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w celu niezwiązanym lub niezgodnym z celem (celami), dla którego zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

W pewnych okolicznościach, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody. Odbędzie się to wyłącznie w ramach przepisów o ochronie danych i Twoich praw

 1. Jak długo będziesz przechowywać moje dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne w świetle powodu (przyczyn), dla którego zostały po raz pierwszy zebrane.

 1. Jak i gdzie przechowujesz lub przekazujesz moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że będzie w pełni chroniony na mocy przepisów o ochronie danych.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas kluczowe, a w celu ochrony Twoich danych podejmujemy szereg ważnych środków, w tym:

 1. Czy udostępniasz moje dane osobowe?

Nie będziemy udostępniać żadnych Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim w żadnych celach, z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.

Jeśli sprzedajemy, przenosimy lub łączymy części naszej działalności lub aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane stronie trzeciej. Każdy nowy właściciel naszej firmy może nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, w jaki z nich korzystaliśmy, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia niektórych danych osobowych, które mogą obejmować Twoje, jeśli uczestniczymy w postępowaniu sądowym lub wypełniamy zobowiązania prawne, nakaz sądowy lub instrukcje organu rządowego.

Jeśli którekolwiek z Twoich danych osobowych zostaną udostępnione stronie trzeciej, jak opisano powyżej, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny, bezpieczny i zgodny z Twoimi prawami, naszymi zobowiązaniami i zobowiązaniami strony trzeciej wynikającymi z prawa, jak opisano powyżej.
9. Jeśli sprzedajemy, przenosimy lub łączymy części naszej działalności lub aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane stronie trzeciej. Każdy nowy właściciel naszej firmy może nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, w jaki z nich korzystaliśmy, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia niektórych danych osobowych, które mogą obejmować Twoje, jeśli uczestniczymy w postępowaniu sądowym lub wypełniamy zobowiązania prawne, nakaz sądowy lub instrukcje organu rządowego.

 1. Jak mogę kontrolować moje dane osobowe?

11.1 Oprócz Twoich praw wynikających z Przepisów o Ochronie Danych, określonych w Części 5, kiedy przesyłasz dane osobowe za pośrednictwem Naszej Witryny, możesz mieć możliwość ograniczenia korzystania przez nas z Twoich danych osobowych. W szczególności staramy się zapewnić Ci silną kontrolę nad wykorzystaniem przez nas Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego (w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co możesz zrobić, rezygnując z subskrypcji za pomocą linków podanych w naszych e-mailach i w punkcie podania swoich danych.

11.2 Możesz również chcieć zarejestrować się w jednej lub więcej usług preferencyjnych działających w Wielkiej Brytanii: Usługa preferencji telefonicznych („TPS”), Usługa preferencji telefonicznych dla firm („CTPS”) oraz Usługa preferencji pocztowych ( „MPS”). Mogą one pomóc w zapobieganiu otrzymywaniu niechcianych materiałów marketingowych. Pamiętaj jednak, że te usługi nie uniemożliwią Ci otrzymywania komunikatów marketingowych, na które wyraziłeś zgodę.

 1. Czy mogę nie ujawniać informacji?

Możesz uzyskać dostęp do naszej Witryny bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak, aby korzystać ze wszystkich funkcji i funkcji dostępnych w naszej Witrynie, może być konieczne przesłanie lub umożliwienie gromadzenia określonych danych.

 1. Jak mogę uzyskać dostęp do moich danych osobowych?

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy o Tobie, możesz poprosić nas o szczegóły tych danych osobowych oraz o ich kopię (jeśli takie dane osobowe są przechowywane). Nazywa się to „żądaniem dostępu do tematu”.

Wszystkie wnioski o dostęp do tematu należy składać na piśmie i przesyłać na adres e-mail info@justynakubach.pl

Zwykle nie ma żadnej opłaty za wniosek o dostęp do tematu. Jeśli Twoja prośba jest „oczywiście bezpodstawna lub nadmierna” (na przykład, jeśli składasz powtarzające się wnioski), może zostać naliczona opłata w celu pokrycia naszych kosztów administracyjnych związanych z udzieleniem odpowiedzi.

Odpowiemy na Twoje żądanie dostępu do tematu w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Zwykle staramy się udzielić pełnej odpowiedzi, w tym kopii Twoich danych osobowych w tym czasie. Jednak w niektórych przypadkach, szczególnie jeśli Twoja prośba jest bardziej złożona, może być potrzebne więcej czasu, maksymalnie do trzech miesięcy od daty otrzymania przez nas Twojej prośby. Będziesz na bieżąco informowany o naszych postępach.

 1. Jak korzystasz z plików cookie?

Nasza Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych własnych plików cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu. Własne pliki cookie to te, które są umieszczane bezpośrednio przez nas i są używane tylko przez nas. Używamy plików cookie, aby ułatwić i ulepszyć korzystanie z naszej Witryny oraz świadczyć i ulepszać nasze usługi. Starannie wybraliśmy te pliki cookie i podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoja prywatność i dane osobowe są chronione i szanowane przez cały czas.

Wszystkie pliki cookie używane przez i na naszej stronie są używane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym plików cookie.

Zanim pliki cookie zostaną umieszczone na Twoim komputerze lub urządzeniu, zostanie wyświetlony z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz nam zapewnienie Ci jak najlepszych doświadczeń i usług. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje Naszej Witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.

Niektóre funkcje naszej Witryny zależą od działania plików cookie. Prawo dotyczące plików cookie uznaje te pliki cookie za „ściśle niezbędne”. Te pliki cookie są pokazane w poniższej tabeli. Twoja zgoda nie będzie wymagana do umieszczenia tych plików cookie, ale nadal ważne jest, abyś był ich świadomy. Możesz nadal blokować te pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z poniższym opisem, ale pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli to zrobisz. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Twoja prywatność nie była zagrożona, zezwalając na nie.

Następujące własne pliki cookie mogą być umieszczane na Twoim komputerze lub urządzeniu:

Nazwa pliku cookie

woocommerce_cart_hash,
woocommerce_items_in_cart,
wp_woocommerce_session_

Cel, powód

Pierwsze dwa pliki cookie zawierają informacje o koszyku jako całości i pomagają WooCommerce wiedzieć, kiedy dane koszyka ulegną zmianie. Ostateczny plik cookie (wp_woocommerce_session_) zawiera unikalny kod dla każdego klienta, dzięki czemu wie, gdzie znaleźć dane koszyka w bazie danych dla każdego klienta. Żadne dane osobowe nie są przechowywane w tych plikach cookie.

Nasza Witryna korzysta z usług analitycznych świadczonych przez Woocommerce. Analityka witryny internetowej odnosi się do zestawu narzędzi wykorzystywanych do zbierania i analizowania anonimowych informacji o użytkowaniu, co pozwala nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej Witryny. To z kolei umożliwia nam ulepszanie naszej Witryny i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

Usługi analityczne wykorzystywane przez naszą Witrynę wykorzystują pliki cookie do gromadzenia wymaganych informacji. Nie musisz pozwalać nam na korzystanie z tych plików cookie, jednak chociaż korzystanie z nich nie stanowi żadnego zagrożenia dla Twojej prywatności lub bezpiecznego korzystania z Naszej Witryny, umożliwia nam ciągłe ulepszanie Naszej Witryny, czyniąc ją lepszą i bardziej przydatne doświadczenie dla Ciebie.

Oprócz kontroli, które zapewniamy, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia również wybór, czy chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, czy tylko pliki cookie stron trzecich. Standardowo większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki Cookies, ale można to zmienić. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy w przeglądarce internetowej lub w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego komputera lub urządzenia, jednak możesz utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i sprawniejszy dostęp do naszej Witryny, w tym między innymi ustawienia logowania i personalizacji.

Zaleca się aktualizowanie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz konsultowanie pomocy i wskazówek dostarczonych przez twórcę przeglądarki internetowej i producenta komputera lub urządzenia, jeśli nie masz pewności co do dostosowania ustawień prywatności.

 1. Jak się z tobą skontaktować?

Aby skontaktować się z nami w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych i ochrony danych, w tym w celu złożenia wniosku o dostęp do tematu, użyj następującego adresu e-mail: info@justynakubach.pl

 1. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Informację o polityce prywatności. Może to być konieczne na przykład w przypadku zmiany prawa lub zmiany naszej działalności w sposób, który wpływa na ochronę danych osobowych.

Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w naszej Witrynie i zostaną uznane za akceptację warunków Polityki prywatności przy pierwszym użyciu Naszej Witryny po wprowadzeniu zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco. Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 14.01.2022.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że to akceptujesz.