user

Regulamin

Niniejsze Warunki Sprzedaży, wraz z wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie, określają warunki, na jakich Usługi są sprzedawane i świadczone przez Nas za pośrednictwem tej witryny internetowej, http://cierpiol.com/justynakubach.pl („Nasza Witryna”). Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki sprzedaży i upewnij się, że je rozumiesz przed zamówieniem jakichkolwiek Usług z naszej Witryny. Podczas zamawiania Usług będziesz zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania niniejszych Warunków Sprzedaży. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków sprzedaży i nie jesteś nimi związany, nie będziesz mógł zamawiać Usług za pośrednictwem Naszej Witryny. Niniejsze Warunki Sprzedaży, jak również wszelkie Umowy są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Definicje i interpretacje
1.1 W niniejszych Warunkach sprzedaży, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące wyrażenia mają następujące znaczenie:

“Kontrakt”

oznacza umowę kupna i sprzedaży Usług, jak wyjaśniono w punkcie 6;

“Zamówienie”

oznacza Twoje zamówienie na Usługi;

“Potwierdzenie zamówienia”

oznacza naszą akceptację i potwierdzenie Twojego Zamówienia;

„Usługi”

oznaczają usługi, które mają być świadczone przez nas na rzecz Ciebie, zgodnie z Twoim Zamówieniem (i potwierdzone w naszym Potwierdzeniu Zamówienia); oraz

“My”

oznacza Thriv3, firmę zarejestrowaną w Anglii pod numerem 11333055.

Informacje o nas
2.1 Nasza Witryna jest własnością i jest zarządzana przez Thriv3, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 11333055.

Zarejestrowany adres: 2 Livesey Close, SE28 0GR, Londyn

Przedstawiciel: Justyna Kubach

Adres e-mail: info@justynakubach.pl

Adres pocztowy: 2 Livesey Close, SE28 0GR, Londyn

Dostęp do naszej witryny i korzystanie z niej
3.1 Dostęp do naszej strony jest bezpłatny.

3.2 Twoim obowiązkiem jest dokonanie wszelkich niezbędnych ustaleń w celu uzyskania dostępu do naszej witryny.

3.3 Dostęp do naszej witryny jest zapewniany „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać działanie naszej Witryny (lub dowolnej jej części) w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności, jeśli Nasza Witryna (lub jakakolwiek jej część) jest niedostępna w dowolnym momencie i przez dowolny okres.

3.4 Korzystanie z naszej Witryny podlega naszym Warunkom korzystania z Witryny. Upewnij się, że przeczytałeś je uważnie i że je rozumiesz.

Ograniczenia wiekowe
4.1 Konsumenci mogą kupować Usługi za pośrednictwem naszej Witryny tylko wtedy, gdy mają co najmniej 18 lat.

Usługi, ceny i dostępność
5.1 Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby wszystkie ogólne opisy Usług dostępnych u nas odpowiadały faktycznym Usługom, które będą Państwu świadczone, jednak należy pamiętać, że dokładny charakter Usług może się różnić w zależności od indywidualnych wymagań i okoliczności.

5.2 Należy pamiętać, że podpunkt 7.1 nie wyłącza naszej odpowiedzialności za błędy wynikające z zaniedbania z naszej strony i odnosi się tylko do odmian prawidłowych Usług, a nie do różnych Usług w ogóle.

5.3 Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że wszystkie Usługi będą dostępne przez cały czas i niekoniecznie potwierdzamy dostępność do momentu potwierdzenia Zamówienia.

5.4 Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby wszystkie ceny wyświetlane na naszej Stronie były prawidłowe w momencie przejścia do trybu online. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz do dodawania, zmieniania lub usuwania ofert specjalnych od czasu do czasu i w razie potrzeby. Zmiany ceny nie wpłyną na żadne Zamówienie, które już złożyłeś.

Wszystkie ceny są przez nas sprawdzane podczas realizacji zamówienia. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy pokazaliśmy nieprawidłowe informacje o cenach, skontaktujemy się z Tobą na piśmie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, aby poinformować Cię o błędzie i zapytać, jak chcesz postępować. Dajemy Ci możliwość zakupu Usług po prawidłowej cenie lub anulowania Twojego Zamówienia (lub jego części, której dotyczy). Nie będziemy kontynuować przetwarzania Twojego Zamówienia, dopóki nie odpowiesz. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie odpowiedzi w ciągu 7 dni, potraktujemy Twoje Zamówienie jako anulowane i powiadomimy Cię o tym na piśmie.

5.5 W przypadku, gdy cena zamówionych Usług zmieni się między złożeniem Zamówienia a przetworzeniem przez nas tego Zamówienia i pobraniem płatności, zostaniesz obciążony ceną wskazaną na naszej Stronie w momencie składania Zamówienia.

Zamówienia – jak powstają umowy
6.1 Nasza Witryna poprowadzi Cię przez proces składania zamówienia. Przed przesłaniem do Nas Zamówienia będziesz mieć możliwość sprawdzenia swojego Zamówienia i poprawienia wszelkich błędów. Upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś swoje zamówienie przed jego złożeniem.

6.2 Żadna część naszej Witryny nie stanowi oferty umownej, którą można zaakceptować. Twoje zamówienie stanowi ofertę umowną, którą możemy, według naszego wyłącznego uznania, zaakceptować. Nasze potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza, że ​​je przyjęliśmy. Nasza akceptacja jest wskazywana przez nas wysyłając Potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. Dopiero po wysłaniu przez nas potwierdzenia zamówienia między nami a tobą powstanie prawnie wiążąca umowa („Umowa”).

6.3 Potwierdzenia Zamówienia będą zawierać następujące informacje:

6.3.1 Potwierdzenie zamówionych Usług, w tym pełne informacje o głównych cechach tych Usług;

6.3.2 W pełni wyszczególnione ceny za zamówione Usługi, w tym, w stosownych przypadkach, podatki i inne dodatkowe opłaty.

6.4 Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie przyjmiemy lub nie będziemy mogli zrealizować Twojego Zamówienia, w normalnych okolicznościach żadna płatność nie zostanie pobrana. Jeśli przyjęliśmy płatność, wszelkie takie sumy zostaną Ci zwrócone tak szybko, jak to możliwe.

6.5 Jeśli zmienisz zdanie, możesz anulować swoje Zamówienie lub Umowę przed lub po rozpoczęciu przez nas świadczenia Usług podlegających niniejszym Warunkom sprzedaży. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat praw do odstąpienia od umowy, zapoznaj się z punktem 9.

6.6 Możemy anulować Twoje Zamówienie w dowolnym momencie przed rozpoczęciem świadczenia Usług w następujących okolicznościach:

6.6.1 Wymagany personel i/lub wymagane materiały niezbędne do świadczenia Usług nie są dostępne; lub

6.6.2 Zdarzenie poza naszą kontrolą uniemożliwia nam świadczenie usług.

6.7 Jeśli anulujemy Twoje Zamówienie zgodnie z podpunktem 8.9 i dokonamy płatności, wszelkie takie kwoty zostaną zwrócone Ci tak szybko, jak to możliwe. Jeśli anulujemy Twoje zamówienie, zostaniesz o tym poinformowany e-mailem.

6.8 Wszelkie zwroty należne na mocy niniejszego punktu 8 będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłeś podczas zamawiania Usług.

Zapłata
7.1 Płatność za Usługi będzie należna w całości przed wykonaniem Usługi.

7.2 Akceptujemy następujące metody płatności na naszej Stronie:

7.2.1 Metoda płatności kartą debetową i Paypal

7.3 Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za żadną z wymienionych metod płatności.

Świadczenie Usług
8.1 Zgodnie z wymogami prawa, będziemy świadczyć Usługi z należytą umiejętnością i starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami w branży oraz zgodnie z wszelkimi dostarczonymi przez nas informacjami o Usługach io nas. Rozpoczniemy świadczenie Usług w dniu uzgodnionym podczas składania Zamówienia (co potwierdzimy w Potwierdzeniu Zamówienia). Należy pamiętać, że jeśli zażądasz, aby Usługi rozpoczęły się w ustawowym 14-dniowym okresie kalendarzowym anulowania (lub „odstąpienia”), Twoje prawo do anulowania może zostać ograniczone lub utracone. Zapoznaj się z klauzulami 11 i 12, aby uzyskać więcej informacji na temat praw do odstąpienia od umowy, w tym okresu odstąpienia od umowy. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby świadczyć Usługi z należytą umiejętnością i starannością, współmierną do najlepszych praktyk handlowych.

8.2 Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby świadczyć Usługi na czas. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w przypadku wystąpienia zdarzenia poza naszą kontrolą. Proszę odnieść się do Klauzuli 16 w przypadku zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą.

8.3 Jeśli będziemy wymagać od Ciebie jakichkolwiek informacji lub działań w celu świadczenia Usług, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak będzie to możliwe.

8.4 W pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku napotkania problemu technicznego, możemy być zmuszeni zawiesić lub w inny sposób przerwać świadczenie Usług w celu rozwiązania problemu. O ile problem nie dotyczy sytuacji awaryjnej, która wymaga natychmiastowego działania, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem e-mailem przed zawieszeniem lub przerwaniem świadczenia Usług.

8.5 Jeśli Usługi zostaną zawieszone lub przerwane zgodnie z podpunktami 10.6 lub 10.7, nie będziesz musiał za nie płacić w okresie zawieszenia. Musisz jednak zapłacić wszelkie kwoty, które mogą być już należne w odpowiednim terminie (terminach).

8.6 Jeśli nie zapłacisz nam za Usługi zgodnie z wymogami punktu 9, możemy zawiesić Usługi do czasu uregulowania przez Ciebie wszelkich zaległych należnych kwot. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Twoje prawo do anulowania (okres odstąpienia od umowy)
9.1 Jeśli jesteś konsumentem w Unii Europejskiej, masz prawo do okresu „odstąpienie od umowy”, w którym możesz anulować Umowę z dowolnego powodu. Okres ten rozpoczyna się po zaakceptowaniu Zamówienia i przesłaniu przez nas Potwierdzenia Zamówienia, tj. w momencie zawarcia Umowy między Tobą a Nami. Okres upływa po upływie 14 dni kalendarzowych od tej daty.

9.1.1 Zwrotom nie podlega wykupienie usługi- warsztaty grupowe online. Decyzja Nasza jest podtrzymana faktem, iż klient po złożeniu zamówienia automatycznie dostaje drogą mailową dostęp – link na platformę zoom- do warsztatu na żywo, którego nie jesteśmy w stanie już cofnąc. W związku z powyższym, anulowanie i zwróceniu kosztów, nie odbiera klientowi dostępu do usługi. Klient ma nadal link dostępu na spotkanie, z którego może skorzystac bez naszej możliwosci weryfikacji jego obecności.

9.1.2 Zwrotom nie podlegają wykupienie usługi gotowych nagrań MP3/ MP4. Klient ma prawo zwrotu, w przypadku napotkania problemu technicznego, wadliwego nagrania, z którego klient nie może skorzystac. Zastrzegamy sobie okres 3 dni w celu rozwiązania problemu, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, klient otrzymuje pełen zwrot usługi.

9.2 Jeśli chcesz skorzystać z prawa do anulowania na mocy niniejszego punktu 9, musisz poinformować nas o swojej decyzji w okresie odstąpienia od umowy. Możesz to zrobić w dowolny sposób. Anulowanie przez e-mail jest skuteczne od dnia, w którym wyślesz nam swoją wiadomość. Należy pamiętać, że okres odstąpienia od umowy trwa całe dni kalendarzowe. Jeśli na przykład wyślesz nam wiadomość e-mail do 23:59 ostatniego dnia okresu odstąpienia od umowy, Twoje anulowanie będzie ważne i zaakceptowane.

9.3 Możemy zapytać Cię, dlaczego zdecydowałeś się anulować, i możemy wykorzystać wszelkie podane przez Ciebie odpowiedzi w celu ulepszenia naszych usług w przyszłości.

9.4 Jak określono w podpunkcie 10.1, jeśli Usługi mają rozpocząć się w okresie odstąpienia od umowy, wymagane jest złożenie wyraźnego wniosku w tej sprawie. Prosząc, aby Usługi rozpoczęły się w ciągu 14 dni kalendarzowych na okres odstąpienia od umowy, potwierdzasz i zgadzasz się, że:

9.4.1 Jeśli Usługi zostaną w pełni wykonane w ciągu 14-dniowego kalendarzowego okresu odstąpienia od umowy, utracisz prawo do anulowania po zakończeniu świadczenia Usług.

9.4.2 Jeśli anulujesz po rozpoczęciu świadczenia Usług, ale nie jest ono jeszcze zakończone, nadal będziesz musiał zapłacić za świadczone Usługi do momentu, w którym poinformujesz Nas, że chcesz anulować. Należna kwota zostanie obliczona proporcjonalnie do pełnej ceny Usług i faktycznie świadczonych już Usług. Wszelkie kwoty, które zostały już zapłacone za Usługi, zostaną zwrócone z zastrzeżeniem potrąceń obliczonych zgodnie z powyższym. Zwroty, w stosownych przypadkach, zostaną wydane nie później niż 14 dni kalendarzowych po poinformowaniu nas o chęci anulowania. Zwroty będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłeś podczas zamawiania Usług.

9.4.3 Żadna umowa nie może zostać anulowana poza okresem „odstąpienie od umowy”.

Nasze prawa do anulowania
10.1 W przypadku anulowania, zanim zaczniemy świadczyć Usługi, należy zapoznać się z podpunktem 9.1.1, 9.1.2

10.2 Możemy anulować Usługi po rozpoczęciu ich świadczenia z powodu Zdarzenia poza naszą kontrolą lub z powodu niedostępności wymaganego personelu i/lub wymaganych materiałów niezbędnych do świadczenia Usług. W takich przypadkach będziesz musiał zapłacić tylko za Usługi, które już świadczyliśmy do momentu, w którym poinformujemy Cię, że anulujemy umowę. Takie kwoty zostaną odjęte od wszelkich należnych Państwu zwrotów lub, jeśli zwrot nie jest należny.

10.3 Po rozpoczęciu świadczenia Usług możemy anulować Umowę w dowolnym momencie i powiadomimy Cię na piśmie o takim anulowaniu. Będziesz musiał zapłacić tylko za otrzymane Usługi. Takie kwoty zostaną odliczone od wszelkich należnych Państwu zwrotów lub, jeśli zwrot nie jest należny, wystawimy Państwu fakturę na odpowiednie kwoty.

10.4 Zwroty należne zgodnie z punktem 9 zostaną wydane nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformujemy Cię o anulowaniu. Zwroty będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłeś podczas zamawiania Usług.

10.5 Możemy natychmiast anulować, przekazując Ci pisemne powiadomienie w następujących okolicznościach:

10.5.1 Nie dokonasz płatności w terminie określonym w punkcie 7.

Problemy z usługami i Twoje prawa
11.1 Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby nasze Usługi były bezproblemowe. Jeśli jednak wystąpi problem techniczny z Usługami, prosimy o jak najszybszy kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11.2 Dołożymy uzasadnionych starań, aby rozwiązać problemy z Usługami tak szybko, jak jest to racjonalnie możliwe i praktyczne.

11.3 Nie będziemy pobierać opłat za naprawienie problemów zgodnie z niniejszą klauzulą ​​11, w przypadku gdy problemy zostały spowodowane przez Nas, któregokolwiek z naszych agentów lub podwykonawców lub gdy nikt nie ponosi winy. Jeśli ustalimy, że problem został spowodowany przez Ciebie, w tym podanie przez Ciebie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji lub podjęcie nieprawidłowych działań, możemy obciążyć Cię kosztami prac naprawczych.

11.4 Jako konsument masz określone prawa dotyczące zakupu usług. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich praw i wskazówek dotyczących ich wykonywania, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub Biurem Standardów Handlowych. Jeśli nie wykonujemy Usług z należytą wprawą i starannością, masz prawo zażądać ponownego ich wykonania lub, jeśli nie jest to możliwe lub wykonane w rozsądnym czasie bez niedogodności dla Ciebie, masz prawo do obniżenia ceny. Jeśli Usługi nie są świadczone zgodnie z informacjami, które na ich temat podaliśmy, masz również prawo zażądać ponownego wykonania lub, jeśli nie jest to możliwe lub wykonane w rozsądnym czasie bez niedogodności dla Ciebie (lub jeśli nasze naruszenie dotyczy informacji o Nas, które nie dotyczą realizacji Usług), masz prawo do obniżenia ceny. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będziemy zobowiązani do powtórzenia Usług zgodnie z Twoimi prawami, nie obciążymy Cię za to samo i poniesiemy wszelkie koszty takiego powtórzenia. W przypadkach, w których ma zastosowanie obniżka ceny, może to być dowolna suma do pełnej Ceny, a jeśli już dokonałeś płatności na rzecz Nas, może to skutkować pełnym lub częściowym zwrotem. Wszelkie takie zwroty zostaną wydane bez zbędnej zwłoki (a w każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zgadzamy się, że masz prawo do zwrotu) i będą dokonywane za pomocą tej samej metody płatności, której pierwotnie użyłeś. Oprócz swoich praw związanych bezpośrednio z Usługami, masz również środki zaradcze, jeśli używamy materiałów, które są wadliwe lub nieprawidłowo opisane.

Nasza odpowiedzialność
12.1 Będziemy odpowiedzialni za wszelkie przewidywalne straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku naruszenia przez nas niniejszych Warunków sprzedaży lub w wyniku naszego zaniedbania. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywistą konsekwencją naszego naruszenia lub zaniedbania lub jeśli jest rozważana przez Ciebie i Nas podczas tworzenia Umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć.

12.2 Świadczymy Usługi do użytku domowego i prywatnego lub do celów. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń, że Usługi nadają się do jakichkolwiek celów komercyjnych, biznesowych lub przemysłowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

12.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem (w tym naszych pracowników, agentów lub podwykonawców); lub za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.

12.4 Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialności za niewykonanie Usług z należytą starannością i umiejętnościami lub zgodnie z dostarczonymi przez nas informacjami o Usługach lub o nas.

12.5 Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia Twoich praw jako konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, skontaktuj się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub Biurem Standardów Handlowych.

Zdarzenia poza naszą kontrolą (siła wyższa)
13.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu Naszych zobowiązań, jeżeli takie niepowodzenie lub opóźnienie wynika z jakiejkolwiek przyczyny, na którą nie mamy wpływu. Takie przyczyny obejmują między innymi: awarię zasilania, awarię dostawcy usług internetowych, akcje protestacyjne osób trzecich, niepokoje społeczne, pożar, wybuch, powódź, burze, trzęsienia ziemi, osiadanie, akty terroryzmu, działania wojenne, działania rządowe, epidemia lub inna klęska żywiołowa lub jakiekolwiek inne zdarzenie będące poza naszą uzasadnioną kontrolą

13.2 W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia opisanego w niniejszym punkcie 13, które może niekorzystnie wpłynąć na nasze wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży:

13.2.1 Poinformujemy Cię tak szybko, jak będzie to możliwe;

13.2.2 Nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży (a tym samym Umowy) zostaną zawieszone, a wszelkie terminy, którymi jesteśmy związani, zostaną odpowiednio przedłużone;

13.2.3 Poinformujemy Cię o zakończeniu zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą i w razie potrzeby podamy szczegóły dotyczące nowych dat, godzin lub dostępności Usług;

13.2.4 Jeśli zdarzenie poza naszą kontrolą trwa dłużej niż 14 dni, możemy anulować Umowę i poinformować Cię o anulowaniu. Wszelkie zwroty należne Tobie w wyniku tego anulowania zostaną Ci wypłacone tak szybko, jak to jest racjonalnie możliwe, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformujemy Cię o anulowaniu;

13.2.5 W przypadku wystąpienia zdarzenia poza naszą kontrolą, w wyniku którego chcesz anulować Umowę, możesz to zrobić, użyj następujących danych:

E-mail: info@justynakubach.pl

W każdym przypadku należy podać nam swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer zamówienia. Wszelkie zwroty należne Tobie w wyniku takiego anulowania zostaną Ci wypłacone tak szybko, jak to jest racjonalnie możliwe, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformujesz Nas o chęci anulowania.

Komunikacja i dane kontaktowe
14.1 Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie ogólnych pytań lub skarg, możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres info@justynakubach.pl

14.2 W sprawach związanych z naszymi usługami lub zamówieniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@justynakubach.pl

14.3 W sprawach dotyczących anulowania prosimy o kontakt mailowy na adres info@justynakubach.pl

Skargi i opinie
15.1 Zawsze z zadowoleniem przyjmujemy informacje zwrotne od naszych klientów i chociaż zawsze dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że Twoje doświadczenie jako naszego klienta jest pozytywne, mimo to chcemy usłyszeć od Ciebie, jeśli masz powód do reklamacji.

15.2 Jeśli chcesz złożyć skargę na jakikolwiek aspekt swojej współpracy z nami, skontaktuj się z nami w jeden z następujących sposobów:

E-mailem, zaadresowanym do dyrektora Thriv3 na adres info@justynakubach.pl

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe (ochrona danych)
16.1 Wszystkie dane osobowe, które możemy wykorzystać, będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) oraz Twoimi prawami wynikającymi z RODO.

16.2 W celu uzyskania pełnych informacji na temat gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i przechowywania przez nas danych osobowych, w tym m.in. celu (celów), w którym dane osobowe są wykorzystywane, podstawy prawnej lub podstaw ich wykorzystywania, szczegółów dotyczących Twoich praw i jak z nich korzystać i udostępnianie danych osobowych (jeśli dotyczy), zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Inne ważne warunki
17.1 Możemy przenieść (przenieść) nasze zobowiązania i prawa wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży (i odpowiednio z Umową) na osobę trzecią (może się to zdarzyć, na przykład, jeśli sprzedamy naszą działalność). W takim przypadku zostaniesz przez nas poinformowany na piśmie. Twoje prawa wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży nie zostaną naruszone, a nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży zostaną przeniesione na stronę trzecią, która pozostanie nimi związana.

17.2 Nie możesz przenosić (cesji) swoich zobowiązań i praw wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży (oraz w ramach Umowy, jeśli dotyczy) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

17.3 Umowa jest pomiędzy Tobą a nami. Nie ma na celu w żaden sposób przynosić korzyści żadnej innej osobie ani stronie trzeciej i żadna taka osoba lub strona nie będzie uprawniona do egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży.

17.4 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne przez jakikolwiek sąd lub inny organ, to / te postanowienia zostaną uznane za oddzielone od pozostałej części niniejszych Warunków sprzedaży. Pozostała część niniejszych Warunków sprzedaży będzie ważna i wykonalna.

17.5 Żadne niewykonanie przez nas ani opóźnienie w wykonywaniu któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży oznacza, że ​​zrzekliśmy się tego prawa, a żadne zrzeczenie się przez nas naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży oznacza, że ​​zrzekniemy się wszelkim późniejszym naruszeniom tego samego lub innego przepisu.

17.6 Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki sprzedaży w odpowiedzi na zmiany w odpowiednich przepisach i innych wymaganiach regulacyjnych. Jeśli zmienimy niniejsze Warunki sprzedaży w dowolnym momencie, powiadomimy Cię na piśmie o zmianach z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, zanim wejdą one w życie.

Prawo i jurysdykcja
18.1 Niniejsze Warunki i relacje między Tobą a nami (umowne lub inne) podlegają prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim będą interpretowane.

18.2 Jeśli jesteś konsumentem, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w Twoim kraju zamieszkania. Żadne z postanowień klauzuli 18.1 powyżej nie odbiera ani nie ogranicza praw konsumenta do polegania na tych postanowieniach.

18.3 Jeśli jesteś konsumentem, wszelkie spory, kontrowersje, postępowania lub roszczenia między Tobą a nami dotyczące niniejszych Warunków lub relacji między Tobą a nami (umownych lub innych) będą podlegać jurysdykcji sądów angielskich , Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej, zgodnie z miejscem zamieszkania.

18.4 Jeśli jesteś firmą, wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków, relacji między Tobą a nami lub jakichkolwiek kwestii z nich wynikających lub z nimi związanych (umownych lub innych) podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Pozwolenie
19.0 Daję pozwolenie Justynie Kubach pełnić rolę mojego prowadzącego w sesjach oddechowych online bądź osobistych. Jestem świadomy, iż jeśli mam problemy zdrowotne, moim obowiązkiem jest skonsultowanie się z lekarzem prowadzącym przed wzięciem udziału w spotkaniach. Jestem świadomy, iż mój prowadzący nie rości sobie żadnych praw do żadnego konkretnego rezultatu wizyt. Chcąc być prawnie zobowiązanym, niniejszym zgadzam się i zwalniam z odpowiedzialności prowadzącą Justynę Kubach. Zgadzam się przyjąć odpowiedzialność finansową za wszelkie koszty lub szkody, które byłyby wynikiem z udziału w działaniach sesji oddechowych.

Polityka prywatności


Thriv3 Ltd. rozumie, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i że zależy Ci na tym, jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe. Szanujemy i cenimy prywatność każdego, kto odwiedza tę witrynę, i będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób tutaj opisany oraz w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami i Twoimi prawami wynikającymi z prawa.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności i upewnij się, że ją rozumiesz. Uznaje się, że Twoja akceptacja niniejszej Polityki prywatności nastąpiła po pierwszym użyciu Naszej Witryny. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej Witryny.

 1. Definicje i interpretacja

W niniejszej Polityce poniższe terminy mają następujące znaczenie:

“Konto”

oznacza konto wymagane do uzyskania dostępu i/lub korzystania z niektórych obszarów i funkcji Naszej Witryny;

“Ciastko”

oznacza mały plik tekstowy umieszczony na Twoim komputerze lub urządzeniu przez Naszą Witrynę podczas odwiedzania niektórych części Naszej Witryny i/lub podczas korzystania z niektórych funkcji Naszej Witryny.

„Prawo dotyczące plików cookie”

oznacza odpowiednie części Rozporządzenia o Prywatności i Komunikacji Elektronicznej (Dyrektywa WE) 2003

 1. Informacje o nas

Nasza strona http://www.justynakubach.pl jest własnością i jest zarządzana przez Thriv3, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 11333055, której zarejestrowany adres to 2 Livesey Close, SE28 0GR, Londyn.

 1. Co obejmuje niniejsza polityka?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z naszej Witryny. Nasza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad sposobem gromadzenia, przechowywania lub wykorzystywania Twoich danych przez inne witryny internetowe i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich witryn przed przekazaniem im jakichkolwiek danych.

 1. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe są zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679) („RODO”) i ustawie o ochronie danych 2018 (łącznie „przepisy o ochronie danych”) jako „wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, która może być bezpośrednio lub pośrednio identyfikowane, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora”.

Dane osobowe to w uproszczeniu wszelkie informacje o Tobie, które umożliwiają Twoją identyfikację. Dane osobowe obejmują oczywiste informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale obejmują również mniej oczywiste informacje, takie jak numery identyfikacyjne, elektroniczne dane o lokalizacji i inne identyfikatory internetowe.

 1. Jakie są moje prawa?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych masz następujące prawa, które zawsze będziemy starać się przestrzegać:

a) Prawo do bycia poinformowanym o naszym gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności powinna zawierać wszystko, co musisz wiedzieć, ale zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym info@justynakubach.pl aby dowiedzieć się więcej lub zadać pytania.

b) Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które posiadamy.

c) Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas Twoich danych osobowych są niedokładne lub niekompletne.

d) Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo żądania od nas usunięcia lub innego dysponowania swoimi danymi osobowymi, które posiadamy.

e) Prawo do ograniczenia (tj. uniemożliwienia) przetwarzania Twoich danych osobowych.

f) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w określonym celu lub celach.

g) Prawo do wycofania zgody. Oznacza to, że jeśli opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej do korzystania z Twoich danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

h) Prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że jeśli przekazałeś nam dane osobowe bezpośrednio, wykorzystujemy je za Twoją zgodą lub w celu realizacji umowy, a dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, możesz poprosić nas o kopię tych danych osobowych do w wielu przypadkach ponowne wykorzystanie z inną usługą lub firmą.

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli którekolwiek z posiadanych przez nas danych osobowych ulegną zmianie, prosimy o informowanie nas o tym, o ile posiadamy te dane.

Więcej informacji na temat swoich praw można również uzyskać w Biurze Komisarza ds. Informacji lub w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich.

Jeśli masz powód do skargi na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji.

Chętnie jednak skorzystamy z możliwości samodzielnego rozwiązania Twoich problemów, dlatego najpierw skontaktuj się z nami mailowo pod adresem info@justynakubach.pl

 1. Jakie dane zbierasz i jak?

W zależności od tego, jak korzystasz z Naszej Witryny, możemy gromadzić i przechowywać niektóre lub wszystkie dane osobowe określone poniżej.

Informacje zebrane:

· Informacje dotyczące tożsamości, w tym imię i nazwisko, tytuł, data urodzenia, płeć

· Informacje kontaktowe, w tym adres, adres e-mail, numer telefonu.

· Informacje biznesowe, w tym nazwa firmy, stanowisko, zawód.

· Informacje dotyczące płatności, w tym dane karty, numery kont bankowych

· Informacje o profilu, w tym preferencje, zainteresowania, dane logowania, historia zakupów.

· Informacje techniczne, w tym adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny.

· Dane od stron trzecich, w tym informacje techniczne, dane kontaktowe, informacje o profilu.

 1. Jak wykorzystujesz moje dane osobowe?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych zawsze musimy mieć podstawę prawną do wykorzystywania danych osobowych. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

· Rejestracja użytkownika w naszej Witrynie.

· Udostępnianie i zarządzanie Twoim Kontem.

· Zapewnianie i zarządzanie dostępem do naszej Witryny.

· Personalizacja i dostosowywanie Twojego doświadczenia na naszej Stronie.

· Administrowanie naszą Witryną i naszą działalnością.

· Świadczenie naszych usług dla Ciebie.

· Zarządzanie płatnościami za nasze usługi.

· Personalizacja i dostosowywanie naszych usług do Ciebie.

· Komunikowanie się z Tobą.

· Dostarczanie informacji pocztą elektroniczną, na które wyraziłeś zgodę (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).

Za Twoją zgodą i/lub jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów marketingowych, co może obejmować kontaktowanie się z Tobą przez e-mail z informacjami, wiadomościami i ofertami dotyczącymi naszych usług. Nie będziesz otrzymywać żadnych niezgodnych z prawem materiałów marketingowych ani spamu. Zawsze będziemy pracować, aby w pełni chronić Twoje prawa i przestrzegać naszych zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych oraz przepisów dotyczących prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r., a Ty zawsze będziesz mieć możliwość rezygnacji. Zawsze uzyskamy Twoją wyraźną zgodę przed udostępnieniem Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych i będziesz mógł zrezygnować w dowolnym momencie.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane, chyba że mamy uzasadnione przekonanie, że inny cel jest zgodny z tym lub tymi pierwotnymi celami i musimy wykorzystać Twoje dane osobowe w tym celu. Jeśli wykorzystujemy Twoje dane osobowe w ten sposób i chcesz, abyśmy wyjaśnili, w jaki sposób nowy cel jest zgodny z oryginałem, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym info@justynakubach.pl

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w celu niezwiązanym lub niezgodnym z celem (celami), dla którego zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

W pewnych okolicznościach, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody. Odbędzie się to wyłącznie w ramach przepisów o ochronie danych i Twoich praw

 1. Jak długo będziesz przechowywać moje dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne w świetle powodu (przyczyn), dla którego zostały po raz pierwszy zebrane.

 1. Jak i gdzie przechowujesz lub przekazujesz moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że będzie w pełni chroniony na mocy przepisów o ochronie danych.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas kluczowe, a w celu ochrony Twoich danych podejmujemy szereg ważnych środków, w tym:

 1. Czy udostępniasz moje dane osobowe?

Nie będziemy udostępniać żadnych Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim w żadnych celach, z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.

Jeśli sprzedajemy, przenosimy lub łączymy części naszej działalności lub aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane stronie trzeciej. Każdy nowy właściciel naszej firmy może nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, w jaki z nich korzystaliśmy, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia niektórych danych osobowych, które mogą obejmować Twoje, jeśli uczestniczymy w postępowaniu sądowym lub wypełniamy zobowiązania prawne, nakaz sądowy lub instrukcje organu rządowego.

Jeśli którekolwiek z Twoich danych osobowych zostaną udostępnione stronie trzeciej, jak opisano powyżej, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny, bezpieczny i zgodny z Twoimi prawami, naszymi zobowiązaniami i zobowiązaniami strony trzeciej wynikającymi z prawa, jak opisano powyżej.
9. Jeśli sprzedajemy, przenosimy lub łączymy części naszej działalności lub aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane stronie trzeciej. Każdy nowy właściciel naszej firmy może nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, w jaki z nich korzystaliśmy, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia niektórych danych osobowych, które mogą obejmować Twoje, jeśli uczestniczymy w postępowaniu sądowym lub wypełniamy zobowiązania prawne, nakaz sądowy lub instrukcje organu rządowego.

 1. Jak mogę kontrolować moje dane osobowe?

11.1 Oprócz Twoich praw wynikających z Przepisów o Ochronie Danych, określonych w Części 5, kiedy przesyłasz dane osobowe za pośrednictwem Naszej Witryny, możesz mieć możliwość ograniczenia korzystania przez nas z Twoich danych osobowych. W szczególności staramy się zapewnić Ci silną kontrolę nad wykorzystaniem przez nas Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego (w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co możesz zrobić, rezygnując z subskrypcji za pomocą linków podanych w naszych e-mailach i w punkcie podania swoich danych.

11.2 Możesz również chcieć zarejestrować się w jednej lub więcej usług preferencyjnych działających w Wielkiej Brytanii: Usługa preferencji telefonicznych („TPS”), Usługa preferencji telefonicznych dla firm („CTPS”) oraz Usługa preferencji pocztowych ( „MPS”). Mogą one pomóc w zapobieganiu otrzymywaniu niechcianych materiałów marketingowych. Pamiętaj jednak, że te usługi nie uniemożliwią Ci otrzymywania komunikatów marketingowych, na które wyraziłeś zgodę.

 1. Czy mogę nie ujawniać informacji?

Możesz uzyskać dostęp do naszej Witryny bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak, aby korzystać ze wszystkich funkcji i funkcji dostępnych w naszej Witrynie, może być konieczne przesłanie lub umożliwienie gromadzenia określonych danych.

 1. Jak mogę uzyskać dostęp do moich danych osobowych?

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy o Tobie, możesz poprosić nas o szczegóły tych danych osobowych oraz o ich kopię (jeśli takie dane osobowe są przechowywane). Nazywa się to „żądaniem dostępu do tematu”.

Wszystkie wnioski o dostęp do tematu należy składać na piśmie i przesyłać na adres e-mail info@justynakubach.pl

Zwykle nie ma żadnej opłaty za wniosek o dostęp do tematu. Jeśli Twoja prośba jest „oczywiście bezpodstawna lub nadmierna” (na przykład, jeśli składasz powtarzające się wnioski), może zostać naliczona opłata w celu pokrycia naszych kosztów administracyjnych związanych z udzieleniem odpowiedzi.

Odpowiemy na Twoje żądanie dostępu do tematu w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Zwykle staramy się udzielić pełnej odpowiedzi, w tym kopii Twoich danych osobowych w tym czasie. Jednak w niektórych przypadkach, szczególnie jeśli Twoja prośba jest bardziej złożona, może być potrzebne więcej czasu, maksymalnie do trzech miesięcy od daty otrzymania przez nas Twojej prośby. Będziesz na bieżąco informowany o naszych postępach.

 1. Jak korzystasz z plików cookie?

Nasza Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych własnych plików cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu. Własne pliki cookie to te, które są umieszczane bezpośrednio przez nas i są używane tylko przez nas. Używamy plików cookie, aby ułatwić i ulepszyć korzystanie z naszej Witryny oraz świadczyć i ulepszać nasze usługi. Starannie wybraliśmy te pliki cookie i podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoja prywatność i dane osobowe są chronione i szanowane przez cały czas.

Wszystkie pliki cookie używane przez i na naszej stronie są używane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym plików cookie.

Zanim pliki cookie zostaną umieszczone na Twoim komputerze lub urządzeniu, zostanie wyświetlony z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz nam zapewnienie Ci jak najlepszych doświadczeń i usług. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje Naszej Witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.

Niektóre funkcje naszej Witryny zależą od działania plików cookie. Prawo dotyczące plików cookie uznaje te pliki cookie za „ściśle niezbędne”. Te pliki cookie są pokazane w poniższej tabeli. Twoja zgoda nie będzie wymagana do umieszczenia tych plików cookie, ale nadal ważne jest, abyś był ich świadomy. Możesz nadal blokować te pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z poniższym opisem, ale pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli to zrobisz. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Twoja prywatność nie była zagrożona, zezwalając na nie.

Następujące własne pliki cookie mogą być umieszczane na Twoim komputerze lub urządzeniu:

Nazwa pliku cookie

woocommerce_cart_hash,
woocommerce_items_in_cart,
wp_woocommerce_session_

Cel, powód

Pierwsze dwa pliki cookie zawierają informacje o koszyku jako całości i pomagają WooCommerce wiedzieć, kiedy dane koszyka ulegną zmianie. Ostateczny plik cookie (wp_woocommerce_session_) zawiera unikalny kod dla każdego klienta, dzięki czemu wie, gdzie znaleźć dane koszyka w bazie danych dla każdego klienta. Żadne dane osobowe nie są przechowywane w tych plikach cookie.

Nasza Witryna korzysta z usług analitycznych świadczonych przez Woocommerce. Analityka witryny internetowej odnosi się do zestawu narzędzi wykorzystywanych do zbierania i analizowania anonimowych informacji o użytkowaniu, co pozwala nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej Witryny. To z kolei umożliwia nam ulepszanie naszej Witryny i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

Usługi analityczne wykorzystywane przez naszą Witrynę wykorzystują pliki cookie do gromadzenia wymaganych informacji. Nie musisz pozwalać nam na korzystanie z tych plików cookie, jednak chociaż korzystanie z nich nie stanowi żadnego zagrożenia dla Twojej prywatności lub bezpiecznego korzystania z Naszej Witryny, umożliwia nam ciągłe ulepszanie Naszej Witryny, czyniąc ją lepszą i bardziej przydatne doświadczenie dla Ciebie.

Oprócz kontroli, które zapewniamy, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia również wybór, czy chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, czy tylko pliki cookie stron trzecich. Standardowo większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki Cookies, ale można to zmienić. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy w przeglądarce internetowej lub w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego komputera lub urządzenia, jednak możesz utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i sprawniejszy dostęp do naszej Witryny, w tym między innymi ustawienia logowania i personalizacji.

Zaleca się aktualizowanie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz konsultowanie pomocy i wskazówek dostarczonych przez twórcę przeglądarki internetowej i producenta komputera lub urządzenia, jeśli nie masz pewności co do dostosowania ustawień prywatności.

 1. Jak się z tobą skontaktować?

Aby skontaktować się z nami w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych i ochrony danych, w tym w celu złożenia wniosku o dostęp do tematu, użyj następującego adresu e-mail: info@justynakubach.pl

 1. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Informację o polityce prywatności. Może to być konieczne na przykład w przypadku zmiany prawa lub zmiany naszej działalności w sposób, który wpływa na ochronę danych osobowych.

Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w naszej Witrynie i zostaną uznane za akceptację warunków Polityki prywatności przy pierwszym użyciu Naszej Witryny po wprowadzeniu zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco. Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 14.01.2022.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że to akceptujesz.